DMCR - Rơle bảo vệ MBA kiểu kín

Đặc trưng

  • Giám sát nhiệt độ dầu và cảnh báo nhiệt độ bằng tiếp điểm TRIP / ALARM.
  • Cảnh báo mức dầu bằng tiếp điểm.
  • Cảnh báo áp xuất trong máy bằng tiếp điểm.
  • Vỏ rơle trong suốt giúp quan sát được mức dầu từ nhiều hướng.
  • Thương hiệu: IDEF / France

Đối tác:

.