Đồng hồ đo nhiệt độ có tiếp điểm

Đặc trưng

  • Phạm vi đo 0 - 120°C / 0 - 150°C.
  • Có kim lưu giá trị đỉnh.
  • Tiếp điểm cảnh báo TRIP và ALARM.
  • Có lựa chọn xuất tín hiệu 4-20mA.
  • Cấp bảo vệ IP55.
  • Thương hiệu: VIAT / India

Đối tác:

.