Kìm bóp đầu cosse bộ điều chỉnh

Đặc trưng

  • Kìm bóp cosse chuyên dụng cho bộ điều chỉnh kiểu thanh.
  • Kìm bóp cosse dùng cho điều chỉnh loại 30A.
  • Kìm bóp cosse dùng cho điều chỉnh loại 60A.
  • Xuất xứ: Germany

Đối tác:

.