Phao báo dầu kèm đo nhiệt độ

Đặc trưng

  • Đo mức dầu và đo nhiệt độ
  • Thiết kế tối ưu, đảm bảo làm việc trong thời gian dài.
  • Lắp đứng, dễ dàng đọc các thông số.
  • Nắp chụp trong suốt, chống UV.
  • Cơ cấu hoạt động 100% cơ khí.
  • Hoạt động tin cậy, chi phí thấp.
  • Lắp đặt đơn giản trên mặt máy biến áp.

Thông số chính
Kích thước: Ø70
Lắp đặt: lắp đứng trên mặt máy
Kích thước ren lắp: G1.5"
Dải đo nhiệt độ: 0-120oC
Sai số: 4% (của cả dải đo) 
Vật liệu chế tạo: Đồng
Nắp chụp: trong suốt, chống UV
Vật liệu phao: Nitrophyl

Đối tác:

.