Phao báo dầu MBA kiểu kín có tiếp điểm

Đặc trưng

  • Chiều dài tay phao từ 134 - 295mm.
  • Có tiếp điểm xuất tín hiệu cảnh báo mức dầu thấp.
  • Phao làm bằng vật liệu Nitrophyl®, chịu được mọi loại dầu MBA.
  • Cơ cấu truyền động bằng nam châm, hạn chế rò rỉ.
  • Thiết kế đơn giản, tin cậy cao, tiết kiệm.
  • Thương hiệu: VIAT / India

Đối tác:

.