Sơn bảo vệ lớp lót thành lò nung

Đặc trưng

  • Sơn phủ chịu nhiệt lên đến 1800°C.
  • Dùng để bảo vệ lớp lót thành lò nung.
  • Kéo dài thời gian sử dụng lớp lót lò.
  • Giảm tổn thất nhiệt của lò.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Đối tác:

.