Sơn cách nhiệt 600 - 2000°C

Đặc trưng

  • Nhiệt độ làm việc từ 600 - 2000°C.
  • Có tác dụng cản nhiệt, hạn chế bức xạ nhiệt, tổn thất nhiệt trong các lò nung, thiết bị gia nhiệt...
  • Giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Đối tác:

.