Sơn tẩm cách điện UP142

Đặc trưng

  • Cấp chịu nhiệt cấp H (180°C).
  • Sơn gốc epoxy một thành phần.
  • Không chứa thành phần VOC.
  • Độ bền liên kết cao.
  • Thời gian đóng cứng ngắn.
  • Tăng cường độ bền cơ và cách điện.
  • Thích hợp làm sơn tẩm cho động cơ của xe điện.
  • Thương hiệu: ELANTAS

Đối tác:

.