Van giảm áp MBA 1-Pha

Đặc trưng

  • Van áp giảm áp, van an toàn.
  • Kích thước 1/2 INCH.
  • Áp suất làm việc: 5 - 15 PSI
  • Phù hợp với nhiều loại dầu của MBA.
  • Lắp cho MBA 1-Pha, MBA đo lường.
  • Tiêu chuẩn thiết kế ANSI.
  • Thương hiệu: VIAT / India

Đối tác:

.