Van giảm áp MBA truyền tải

Đặc trưng

  • Áp suất làm việc từ 28 - 175 KPA (4 - 25 PSI).
  • Xuất tín hiệu cảnh báo (NO/NC) khi van hoạt động.
  • Có nắp chụp ngăn bụi, nước và côn trùng.
  • Thương hiệu: VIAT / India

Đối tác:

.