Sơn cách điện chịu nhiệt độ cao

Đặc trưng

  • Nhiệt độ làm việc từ 600 - 1700°C.
  • Điện trờ suất cao.
  • Độ bền cơ tốt.
  • Kháng ăn mòn hóa chất.
  • Cách sử dụng đơn giản.
  • Bảo vệ an toàn cho thiết bị và người sử dụng.

Đối tác:

.