Giấy cách điện DPP

Đặc trưng

  • Giấy cách điện phủ resin.
  • Cấp chịu nhiệt cấp A (105°C).
  • Không tẩy trắng, không chất phụ gia kết dính.
  • Độ dày: 0.04 - 0.25mm
  • Ngấm dầu dầu tốt.
  • Sau sấy, cường độ kết dính các lớp giấy cao.
  • Dùng làm cách điện chính trong cuộn dây MBA.
  • Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60641-3-2 phân loại P.4.1A.
  • Xuất xứ: KREMPEL / Germany

Đối tác:

.