Giấy cách điện trơn PSP 3055

Đặc trưng

  • Giấy cách điện loại cán bóng bề mặt.
  • Cấp chịu nhiệt cấp A (105°C).
  • Độ dày từ 0.1 - 1.0 mm.
  • Không tẩy trắng, không phụ gia chất kết dính.
  • Thường dùng để làm cách điện lớp, cách điện cuộn dây trong MBA.
  • Tiêu chuẩn sán xuất IEC 60641-3-2 phân loại P.2.1B.
  • Thương hiệu: KREMPEL / Germany

Đối tác:

.