Sơn tẩm cách điện cấp F và H

Đặc trưng

  • Sơn cách điện (vecni cách điện) dùng để tẩm nhúng.
  • Cấp chịu nhiệt cấp H và cấp F.
  • Độ nhớt thấp.
  • Đặc tính cách điện tốt.
  • Chịu nhiệt tốt.
  • Khả năng thích ứng cao.
  • Ứng dụng tăng cường cách điện cho cuộn dây của động cơ, máy biến áp,...
  • Cách sử dụng nhúng, rót, cọ quét.

Đối tác:

.