Túi khí (Túi cao su)

Đặc trưng

  • Ngăn chặn tiếp xúc giữa dầu trong MBA với mỗi trường bên ngoài (oxy, bụi, hơi nước…)
  • Vật liệu chế tạo túi chịu được các loại dầu cách điện trong MBA.
  • Túi khí được thiết kế phù hợp kích thước bình dầu phụ.
  • Hình dạng túi khí có thể thay đổi để phù hợp với hình dáng của bình dầu phụ.

Đối tác:

.